Objektif EGrading:

  1. Merekod
    Merekod semua maklumat premis makanan yang telah diperiksa dan digred di Daerah Kuala Selangor.
  2. Semakan dan Laporan
    Membolehkan semakan status semasa premis makanan di buat dengan mudah dan laporan diperolehi dengan pantas.
  3. Pemantauan
    Memudahkan Pegawai Pemeriksa menjalankan pemantauan premis bagi memastikan pemilik premis mematuhi Undang-Undang dan tahap kebersihan yang baik.